Diana Brogaard

Jeg er uddannet kontorassistent i 2007 og har herefter oparbejdet en solid erfaring indenfor løn-og bogholderi. I 2015 blev jeg ansat i bogholderiet hos STAD som regnskabsmedarbejder.

Her har jeg ansvaret for den daglige økonomi, måneds-og års afstemninger, rapportering til bestyrelsen samt lønbogholderiet.