Projektbolig
Guide til køb af projektbolig

Hvad er et projektkøb?

Et projektkøb er, når du køber en bolig, der endnu ikke er færdigbygget.

Et projektsalg er, når en projektudvikler køber en grund, får tegnet og udviklet boligerne og udbyder dem til salg inden, at de er færdigbygget.

Typisk vil boligerne blive udbudt til salg inden selve byggeriet er påbegyndt. Salget vil som regel i starten ske fra et showroom, hvor der bl.a. kan ses plantegninger og en del af materialerne.

Som køber kan du ikke fysisk se den bolig du køber, men køber den ud fra en plantegning og en salgsbrochure.

På flere projekter kan der være et presalg, hvor et vist antal af boligerne skal være solgt før byggeriet går i gang. Som regel vil projektudvikleren ikke søge om byggetilladelsen før presalget er opfyldt.

Købsprocessen

Når du har fundet drømmeboligen vil ejendomsmægleren udarbejde en købsaftale til dig med tilhørende bilag.

Når købsaftalen er underskrevet af dig og sælger har du en 6 hverdages fortrydelsesret. Vær opmærksom på, at når sælger opfører ejendommen med salg for øje er fortrydelsesretten gratis i modsætning til ved en forbrugers køb af en brugt bolig.

Ved projektkøb er der altid både et bank- og advokat forbehold, så du som køber altid har mulighed for at bruge dine egne rådgivere.

Vær opmærksom på, at når handlen er endelig og alle dine forbehold for købet er opfyldt kan du ikke længere annullere handlen.

Økonomisk rådgiver - Bank

Tal med din bank så tidligt som muligt i forløbet, når du har besluttet dig for at købe ny bolig.

Din bank kan hjælpe dig med de økonomiske beregninger og kan fortælle dig, hvad du kan købe bolig for med de forudsætninger I aftaler.

I forbindelse med dit projektkøb vil du typisk skulle deponere en udbetaling på op til kr. 50.000 i starten og stille en bankgaranti for resten af købesummen, der betales omkring overtagelsestidspunktet for boligen.

Banken/kreditforeningen vil lave en forhåndsvurdering af det købte og vil ud fra det lave et tilbud på finansieringen.

Den endelige vurdering laves af banken/kreditforeningen, når boligen står færdig umiddelbart inden overtagelsesdagen.

Juridisk rådgiver - Ejendomsmægler/advokat

Ved dit projektkøb bør du få en ejendomsmægler eller en advokat til at gennemgå den juridiske del af aftalen for dig. Det må ikke være den sælgende ejendomsmægler, men skal være din egen rådgiver.

Som regel vil sælgers advokat eller ejendomsmægler berigtige handlen dvs. udfærdige skøde og refusionsopgørelsen. Det vil være sælgers repræsentant, der berigtiger handlen, da der er tale om seriesalg (salg af flere boliger), hvor det er mest praktisk, at den samme laver alle berigtigelserne. Vær opmærksom på, at vedkommende ikke er din rådgiver, men alene ekspedere berigtigelsen af handlen.

Tilvalg

Du vil på et tidspunkt blive indkaldt til tilvalgsmøde. Her vil du få mulighed for at lave tilvalg/ændringer i forhold til standardboligen.

Det vil typisk være mulighed for tilvalg/ændringer til køkkenet, hårde hvidevarer og gulve. Det kan dog variere meget fra projekt til projekt.

Muligheden for at lave tilvalg/ændringer vil dog kun være muligt i den tidlige byggefase.

De tilvalg/ændringer som du vælger, skal du som køber betale. Betalingen sker enten kontant umiddelbart efter tilvalget eller ved forhøjelse af bankgarantien for restkøbesummen.

Undervejs

Når du har købt en projektbolig, vil du under hele forløbet blive informeret bedst muligt via nyhedsbreve og evt. blive indkaldt til informationsmøder.

På nogle projekter vil du i byggeforløbet blive inviteret til at se din ikke færdige bolig og evt. til rejsegilde.

Ellers sidder vi altid klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Overtagelsesdagen

Når du skal overtage boligen skal der laves en fejl og mangelgennemgang af boligen. Det er en gennemgang, hvor du med sælger bliver enige om, hvad der er af fejl og mangler ved boligen, der skal udbedres af sælger. Du er meget velkommen til at tage din egen byggesagkyndige med til gennemgangen.

Fejl og manglerne bliver noteret ned i en afleveringsrapport, så der er enighed om, hvad der skal udbedres før boligen opfylder den aftalte standard.

Fællesarealer gennemgås og overdrages til ejerforeningen.

Der vil på overtagelsesdagen blive aflæst forbrugsmålere, som mægler/sælger indberetter til forsyningsselskaberne.

Efter overtagelsesdagen

Sælger vil snarest muligt efter overtagelsesdagen udbedre de fejl og mangler I aftalte, der skulle udbedres i boligen.

Efter 1 år vil der blive afholdt 1 års gennemgang, da der efter overtagelsesdagen kan være opstået fejl og mangler, der ikke kunne ses på overtagelsesdagen.

På nogle projekter vil der ligeledes kunne være en 5 års gennemgang.

Tryghed ved projektkøb

Når du køber en projektbolig skal du normalt deponere en udbetaling hos ejendomsmægleren og stille bankgaranti for restkøbesummen.

Ejendomsmægleren har tegnet en forsikring, der sikrer at du får udbetalingen tilbage, hvis der opstår en situation, hvor handlen annulleres.

Bankgarantien for restkøbesummen vil først blive effektueret, når overtagelsesdagen nærmer sig. Pengene deponeres på en spærret konto i sælgers navn og frigives først til sælger, når betingelserne for det i købsaftalen er opfyldt.

For at opnå en byggetilladelse skal sælger have et tilbud på en byggeskadeforsikring.

For at få en midlertidig ibrugtagningstilladelse skal der være tegnet en byggeskadeforsikring.

Byggeskadeforsikringen er indført for at nedbringe antallet af byggeskader og for at beskytte forbrugeren mod de problemer og omkostninger, der er forbundet med udbedring af byggeskader. Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for ejeren af den private bolig og gælder i 10 år.

I forsikringen er inkluderet obligatorisk eftersyn af bygningen 1 år efter, at forsikringen er trådt i kraft.

Byggeforsikringen dækker de forpligtelser over for forbrugeren, som sælger/entreprenøren ikke kan dække som følge af f.eks. en konkurs.

Hvorfor projektkøb

Boligen er moderne, velindrettet og opdateret med gulvvarme, elevator og ofte store altaner.

Ved nybyggeri vil du slippe for en del vedligeholdelse og udgifter til fornyelse, som der formentlig vil komme på en brugt bolig. Dine driftsomkostninger vil være lavere.

Boligerne der bygges i dag har nogle helt andre og større krav de skal opfylde end de skulle tidligere. Det kan f.eks. være kravene til isoleringen, støj, indeklima, brand og handicap.

Det vil være en god ide, at købe i en tidlig fase, hvor det stadig er muligt at komme til tilvalgsmøde, så du kan sætte dit eget præg på boligen.

Sikkerheden for udbedring af evt. skjulte fejl og mangler på boligen er større end ved køb af en brugt bolig, hvor det bl.a. vil afhænge af sælgers økonomi om dit krav har nogen værdi.

Hvis du ikke allerede har fundet den rigtige bolig kan du blive skrevet op i vores køberkartotek her på siden.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på enten mail: projektsalg@stadprojekt.dk eller telefon: +45 3283 0620