George Marshalls Vej 1, Tangholm
2450 København SV
Se alle 0 boliger

Enghave Brygge - Tangholm
George Marshalls Vej 1
2450 København SV

0 boliger tilbage

Nordisk elegance langs kanalerne

Del bolig

TANGHOLM består af syv delikate bygningskroppe med hver sit arkitektoniske udtryk. Tætstillede huse, som i et unikt fællesskab danner den store U-formede bebyggelse, der åbner sig ned mod den store havnekanal mod øst.Bygningen trækker på historiske danske karré-traditioner,


Kom til åbent hus hver søndag kl. 12-14 eller hver onsdag kl. 16:30-17:30 i vores showroom på Tømmergravsgade, 2450 København SV.

TANGHOLM knejser mod himlen og ligger som den yderste ø, mod Havneholmen - tættest på byen - som en moderne karréstruktur med varierende og raffinerede facadeudtryk. Boligøen længst mod nord er den første af Engholmenes kanaløer man møder, når man kommer ad hovedkanalen mod syd - som en karaktérfuld, æstetisk velkomst.

Læs mere om projektet på www.engholmene.dk.

med nye proportioner - i raffinerede farver og materialer. Nordisk elegance fra sin smukkeste side, som næsten 'vokser' op af jorden og 'lander' blødt og delikat. Tegl, facadeplader og vinduesrammer i lyse, mellemtonede og mørke farvenuancer, der på skift spiller sammen og mod hinanden, og tilfører en næsten let og svævende signatur til den store bebyggelse.
TANGHOLM er den største boligø i kanalbyen. Med ca. 260 boliger i forskellige størrelser, former og udtryk, vil arkitekturen kunne huse alle livets faser. Lejligheder med to, tre eller fire værelser, og penthouseboliger i to etager giver plads og muligheder til boligdrømme i alle aldre...
Her kan livet leves, hele livet. I samhørighed med vandet til alle sider, med Citys mange tilbud tæt på og med lettilgængelige grønne pauserum som en naturlig del af det hele.

Netop det grønne gårdrum på TANGHOLM er det største i Engholmene-familien. Landskabet i det dybe rum udformes som en grøn løber, hvor opholdszoner og en organisk formet sti bevæger sig og breder sig ud i gårdrummet. Mod den store havnekanal mod øst åbner rummet sig med en beplantet skråning og et kombineret trappe- og rampeforløb, som leder ned til havnepromenaden med nedgange til siddemiljøer og træbrygger.

TANGHOLM er del af Engholmene, Københavns nye kanalby i den sydlige del af inderhavnen, hvor små og større kanaler løber gennem og rundt om boligøerne. Med referencer til Venedig og Amsterdam opleves vandet helt tæt på hverdagslivet. Det skaber både fred i sjæl og krop - og masser af maritim atmosfære lige uden for hoveddøren.

Enghave Brygge består af 10 nyanlagte øer, som fuldt udbygget vil rumme over 2600 boliger og 1600 arbejdspladser. Engholmene, som udgøres af de seks nordligste øer tættest på City, skiller sig ud som en ny, markant og unik del af hovedstaden - tæt på de mange attraktioner og oplevelser i centrum af København.


Der tages forbehold for produktændringer, udgåede produkter, ændrede myndighedskrav, trykfejl og andre fejl